Tencent lanza su nuevo juego Chess Rush

Noticias

Tencent acaba de lanzar su nuevo juego Chess Rush, su propio Auto Chess.

03/07/2019
BanWoh